Svarbiausios publikacijos

Mokslo publikacijos / scientific publications / научные публикации

1. Денисенко, Виктор. Литературно-художественные и публицистические издания в Сети (Интернет-журнал «Русский глобус»). Книжное дело: достижения, проблемы, перспективы. nr. 1, Jekaterinburgas, 2008, p. 269 – 278.

2. Denisenko, Viktor. Žurnalistai ir ideologiniai apribojimai interneto poveikio kontekste (Rusijos atvejis). Žurnalistikos tyrimai, nr. 5, 2012, p. 167 – 183.

3. Денисенко, Виктор. Образ стран Балтии в интернет-пространстве России: контекст конфликтных ситуаций. Европа, nr. 12, Tiumenės valstybinis universitetas, 2013, p. 113 – 125.

4. Denisenko, Viktor. Baltijos šalių vaizdinys Rusijos internetinėje žiniasklaidoje: konfliktinio naratyvo aspektai. Agora, nr. 2, 2013, p. 104 – 119.

5. Denisenko, Viktor. The Fundamental Problematic Aspects of the Baltic States Image in the Russian Media. 1St International Communication Science and Media Studies Congress, Proceedings I, Kocaeli University, 2014, p. 137 – 146.

6.Denisenko, Viktor. Tragedijos komunikavimas globalioje erdvėje: 1991 metų Sausio 13-oji (Lietuva), 1992 metų įvykiai Chodžali (Azerbaidžanas). Kalnų Karabacho konflikto paraštėse: sprendimo beieškant, Vilnius: Geopolitinių studijų centas, 2015, p. 49-79.

7. Denisenko, Viktor. Communication of Tragedy in Global Space: 1991 January 13th Events (Lithuania), 1992 Khojaly Events (Azerbaijan). The Margins of the Nagorno-Karabakh Conflict: In Search of a Solution. Vilnius: Centre for Geopolitical Studies, 2015, p. 45-76.

8. Denisenko, Viktor. The Basic Concepts of the Baltic States Image in the Russian Periodical Press After  the Collapse of the Soviet Union (1991-2009). Journalism Research, 2015, Nr. 8, p. 116-129.

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos